doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

13.04.2018 18:43

Návrat k „Návratu pedagogiky do detských domovov“ - recenzia.

Úvahy a inšpirácie Vaska Kusina na kolektívnou monografiou doc. PhDr. Antonína Kozoňa, PhD.      Klikni na stiahnutie: Recenzia prof. PhDr. V. Kusina, DrSc. - MaS č.1, 2018.pdf          

—————

05.04.2018 16:39

Autorská beseda ku knihe Návrat pedagogiky do detských domovov v stredu dňa 9.5.2018 o 16,30 hod. vo verejnej knižnici v Trenčíne.

Klikni na vidio z autorskej besedy: www.youtube.com/watch?v=vV6Lbg5ucA0&feature=share

—————

12.02.2018 12:38

Rodinné stretnutie

Na prihlasenie klini Tu: www.oznasarodina.sk/pripravujeme/

—————

11.02.2018 09:11

Predložená novela zákona č. 305/2005 Z.z. bola poslancami NR SR dňa 8.2.2018 prijatá v nezmenenej podobe. Treba si želať, aby pri realizácii jej obsahu v praxi mnohé úprimné úmysly našli len priaznivú odozvu u detí v sociálnej kríze.

—————

21.08.2017 22:09

Vedecká konferencia

Kolektívná monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov TLAČ.pdf - klikni na stiahnutie        

—————

21.02.2017 22:03

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

  Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ-ISSN 1335-1109- č.4/2016  Klikni na kliknutie: Recenzia Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf    

—————

04.02.2017 18:30

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

  Klikni na stiahnutie: Sawicki-Šoková Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka  

—————

05.01.2017 15:06

KOZOŇ, Antonin a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

  Klikni na stiahnutie:KOZOŃ, A. a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf (2,3 MB)

—————

24.06.2016 15:56

Univ.-Doz. Antonín Kozoň, Ph.D.

sa zapodieva problematikou socializácie, psychoterapie a  výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania. Zameriava sa na teoretické východiska pre tvorbu efektívnejších programov sociálnej integrácie a pracovnej rehabilitácie, ktoré...

—————

17.03.2016 19:34

Celovečerný film: STOL PRE 14

Celovečerný film z prostredia Detského mestečka Trenčín-Zlatovce. Hrajú: Ivan Mistrík, Jaroslava Obermaierová, Ivan Rajniak, Alžbeta Bartová, Zora Kolinská, Miloš Pietor, Andrea Timková, Karol Csolle, Zuzka Pravňanská a ďalší. Réžia Andrej Lettrich. Pozri...

—————