doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

11.02.2018 09:11

Predložená novela zákona č. 305/2005 Z.z. bola poslancami NR SR dňa 8.2.2018 prijatá v nezmenenej podobe. Treba si želať, aby pri realizácii jej obsahu v praxi mnohé úprimné úmysly našli len priaznivú odozvu u detí v sociálnej kríze.

—————

21.08.2017 22:09

Vedecká konferencia

Kolektívná monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov TLAČ.pdf - klikni na stiahnutie  

—————

21.02.2017 22:03

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ-ISSN 1335-1109- č.4/2016  Klikni na kliknutie: Recenzia Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf    

—————

04.02.2017 18:30

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

Klikni na stiahnutie: Sawicki-Šoková Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka  

—————

05.01.2017 15:06

KOZOŇ, Antonin a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

Klikni na stiahnutie:KOZOŃ, A. a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf (2,3 MB)

—————

24.06.2016 15:56

Univ.-Doz. Antonín Kozoň, Ph.D.

sa zapodieva problematikou socializácie, psychoterapie a  výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania. Zameriava sa na teoretické východiska pre tvorbu efektívnejších programov sociálnej integrácie a pracovnej rehabilitácie, ktoré...

—————

17.03.2016 19:34

Celovečerný film: STOL PRE 14

Celovečerný film z prostredia Detského mestečka Trenčín-Zlatovce. Hrajú: Ivan Mistrík, Jaroslava Obermaierová, Ivan Rajniak, Alžbeta Bartová, Zora Kolinská, Miloš Pietor, Andrea Timková, Karol Csolle, Zuzka Pravňanská a ďalší. Réžia Andrej Lettrich. Pozri...

—————

17.02.2016 20:40

VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE na www.sposointe.eu

Kolektívna monografia - klikni:  KOZOŃ, A. a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf Priebeh diskusného fóra konferencie - www.sposointe.eu  

—————

17.01.2016 22:01

PRÍHOVOR AUTORA BRANISLAVA LADICKÉHO

Detské mestečko.pdf (74842) - klikni na stiahnutie

—————

07.01.2016 20:05

RECENZIA kolektívnej monografie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin)

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, ISSN 1335-1109, č.1/2015.   Prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc. RECENZIA.doc - klikni na stiahnutie

—————