doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

03.06.2021 00:00

Vysokoškolské štúdium sociálnej práce - Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove

INOVÁCIA METÓD VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove ponúka aj KOMBINOVANÚ METÓDU VZDELÁVANIA V DENNEJ A EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA Týmto rozhodnutím chce Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove vyjsť...

—————

21.03.2021 15:13

KOZOŇ, Antonín. 2021. SOM PRETO, ŽE SME. Trenčín : SpoSoIntE, 2021. 52 s. ISBN 978-80-89533-33-6.

Klikni na stiahnutie:  KOZOŇ Antonín SOM PRETO, ŽE SME.pdf

—————

14.08.2020 21:21

Matulay, Stanislav. 2020. NEBO OČISTEC PEKLO. Trenčín : SpoSoIntE, 2020. 50 s. ISBN 978-80-89533-32-9.

Klikni na stiahnutie: Matulay Stanislav NEBO OČISTEC PEKLO.pdf (635776)

—————

14.08.2020 11:44

Kozoň Antonin. 2020. Social Health and Disease. Faculty of Social Studies of Danubius University, Sládkovičovo – Trenčín : SpoSoIntE, 2020. 34 s. ISBN 978-80-89533-31-2.

Klikni na stiahnutie: Kozoň A. Social Healt and Disease.pdf

—————

20.06.2020 22:49

KOZOŇ, Antonín. 2020. Prirodzenosť človeka v etike sociálnej práce a jej sloboda. Trenčín : SpoSoIntE, 2020. 46 s. ISBN 978-80-89533-30-5.

  Klikni na stiahnutie: Kozoň A. Prirodzenosť človeka... 46s. NK..pdf 

—————

16.04.2020 10:55

Vladimír Vachalík ELIMINOVANIE DELIKVENTNÝCH FORIEM SPRÁVANIA MLADISTVÝCH

—————

22.02.2019 11:30

Fotoreportáž z čitárne Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - 21.2.2019.

Rozprávanie s Markom Englerom nielen o najnovšej knihe dobovyých fotografií trenavských železníc a histórie Trnavy BOHUSLAVA KRÁĽOVIČA, neúnavného zberateľa a milovníka mesta Trnavy. Moderoval Martin Jurčo. Foto Tono Kozoň.

—————

25.11.2018 11:32

Fotoreportáž z uvítania knihy fotografií Bohuslava Kráľoviča TRNAVSKÉ ŽELEZNICE uhlím a uholným prachom na konferencii "Železnice v Trnavskom regióne" dňa 22.11.2018 v zasadačke Mestského úradu v Trnave. Foto: A. Kozoň, Ľ. Kozoňová a P. Procházka

—————

09.11.2018 14:14

Bohuslav Kráľovič TRNAVSKÉ ŽELEZNICE - uvítanie knihy dňa 22.11.2018 o 14,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Trnave (súčasť programu konferencie Železnice v Trnavskom regióne)

—————

13.04.2018 18:43

Návrat k „Návratu pedagogiky do detských domovov“ - recenzia.

Úvahy a inšpirácie Vaska Kusina na kolektívnou monografiou doc. PhDr. Antonína Kozoňa, PhD.      Klikni na stiahnutie: Recenzia prof. PhDr. V. Kusina, DrSc. - MaS č.1, 2018.pdf          

—————