doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

10.12.2012 18:14

Virtuálna vedecká konferencia na www.sposointe.eu dňa 12.12.2012.

10.00-12.00 hod. - moderátor PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. 13.00-15.00 hod. - moderátor doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Koordinátor doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. Otázky do diskusie sa kládli autorom kliknutím na link https://www.sposointe.eu/ na pravej strane nad zverejneným...

—————

27.10.2012 19:19

Vedecká konferencia Etické otázky (ne)slobody dňa 12.12.2012, Banská Bystrica - Trenčín

Ústav rómskych európskych štúdii sv. Sáry de Marseille Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Banská  Bystrica a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR - Trenčín Vás pozývajú na virtuálnu vedeckú konferenciu na tému ETICKÉ OTÁZKY...

—————

19.10.2012 20:00

Doktorandské štúdium – Ph.D. Témy dizertačných prác

Vypísané aktuálne témy dizertačných prác v odbore Špeciálna pedagogika. Záujemcovia o doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť: Univerzita Jana Amose Komenského Roháčova 64 130 00 Praha 3 Česká...

—————

02.10.2012 22:15

Kozoň, A.: Penitenciárna psychoterapia recidivistov. Liečebná výchova kriminálnej osobnosti. Bratislava : S-ZNV, 1987, 55 s.

Kozoň, A.  Penitenciárna psychoterapia recidivistov.pdf - jedinečná publikácia, klikni na stiahnutie

—————

07.07.2012 11:02

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina v II.decénniu 21. storočia dňa 4.12. 2012 v Prahe

Univerzita Jana Amose Komenského Praha Ústav sv. Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Trenčín   Vás zvou na 2. ročník mezinárodní vědecké konference  konanej pod...

—————

21.02.2012 21:40

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Predseda Vedeckej rady  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava oznamuje konanie verejnej inauguračnej prednášky v odbore ošetrovateľstvo doc. PhDr. Vlastimila Kozoňa, PhD. Prednáška na tému „Systém vzdelávania a profesionálneho oceňovania v ošetrovateľstve v...

—————

15.01.2012 18:12

Kozoň, A.: Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trenčín, SpoSoIntE, 2012, 72 s. ISBN 978-80-89533-08-4.

Kozoň, A Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trencin 2012.pdf (625,6 kB) - obálka a obsah

—————

15.01.2012 18:00

Radková, L. a kol.: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

  Radková L. a kol. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Sposointe, 2011.pdf  - klikni na stiahnutie

—————

31.12.2011 15:56

Radková, L. a kol: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

Radková L. a kol. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Sposointe, 2011.pdf - klikni na stiahnutie

—————

29.09.2011 08:52

Kozoň, A.: Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 45s. ISBN 978-80-89533-05-3.

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia .ISBN 978-80-89533-05-3.pdf (443,5 kB) - obálka a obsah 

—————