doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

02.10.2012 22:15

Kozoň, A.: Penitenciárna psychoterapia recidivistov. Liečebná výchova kriminálnej osobnosti. Bratislava : S-ZNV, 1987, 55 s.

Kozoň, A.  Penitenciárna psychoterapia recidivistov.pdf - jedinečná publikácia, klikni na stiahnutie

—————

07.07.2012 11:02

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina v II.decénniu 21. storočia dňa 4.12. 2012 v Prahe

Univerzita Jana Amose Komenského Praha Ústav sv. Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Trenčín   Vás zvou na 2. ročník mezinárodní vědecké konference  konanej pod...

—————

21.02.2012 21:40

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Predseda Vedeckej rady  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava oznamuje konanie verejnej inauguračnej prednášky v odbore ošetrovateľstvo doc. PhDr. Vlastimila Kozoňa, PhD. Prednáška na tému „Systém vzdelávania a profesionálneho oceňovania v ošetrovateľstve v...

—————

15.01.2012 18:12

Kozoň, A.: Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trenčín, SpoSoIntE, 2012, 72 s. ISBN 978-80-89533-08-4.

Kozoň, A Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trencin 2012.pdf (625,6 kB) - obálka a obsah

—————

15.01.2012 18:00

Radková, L. a kol.: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

Radková L. a kol. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Sposointe, 2011.pdf  - klikni na stiahnutie

—————

31.12.2011 15:56

Radková, L. a kol: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

Radková L. a kol. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Sposointe, 2011.pdf - klikni na stiahnutie

—————

29.09.2011 08:52

Kozoň, A.: Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 45s. ISBN 978-80-89533-05-3.

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia .ISBN 978-80-89533-05-3.pdf (443,5 kB) - obálka a obsah 

—————

01.07.2011 21:37

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M.: Profesionálna rodina. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 144s. ISBN 978-80-89533-03-9.

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M. Profesionálna rodina.pdf - klikni na stiahnutie

—————

01.07.2011 21:29

Kozoň, A.: Sociálna patológia. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 80s. ISBN 978-80-970121-9-9.

Kozoň, A. Sociálna patológia - obsah.pdf (310 kB) - obsah.pdf 

—————

23.06.2011 20:24

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol. 2011. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol._ Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————