doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

27.10.2012 19:19

Vedecká konferencia Etické otázky (ne)slobody dňa 12.12.2012, Banská Bystrica - Trenčín

Ústav rómskych európskych štúdii sv. Sáry de Marseille Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Banská  Bystrica a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR - Trenčín Vás pozývajú na virtuálnu vedeckú konferenciu na tému ETICKÉ OTÁZKY...

—————

19.10.2012 20:00

Doktorandské štúdium – Ph.D. Témy dizertačných prác

Vypísané aktuálne témy dizertačných prác v odbore Špeciálna pedagogika. Záujemcovia o doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť: Univerzita Jana Amose Komenského Roháčova 64 130 00 Praha 3 Česká...

—————

02.10.2012 22:15

Kozoň, A.: Penitenciárna psychoterapia recidivistov. Liečebná výchova kriminálnej osobnosti. Bratislava : S-ZNV, 1987, 55 s.

Klikni na stiahnutie jedinečnej publikácie: Kozoň, A.  Penitenciárna psychoterapia recidivistov.pdf

—————

07.07.2012 11:02

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina v II.decénniu 21. storočia dňa 4.12. 2012 v Prahe

Univerzita Jana Amose Komenského Praha Ústav sv. Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Trenčín   Vás zvou na 2. ročník mezinárodní vědecké konference  konanej pod...

—————

21.02.2012 21:40

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Predseda Vedeckej rady  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava oznamuje konanie verejnej inauguračnej prednášky v odbore ošetrovateľstvo doc. PhDr. Vlastimila Kozoňa, PhD. Prednáška na tému „Systém vzdelávania a profesionálneho oceňovania v ošetrovateľstve v...

—————

15.01.2012 18:12

Kozoň, A.: Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trenčín, SpoSoIntE, 2012, 72 s. ISBN 978-80-89533-08-4.

—————

31.12.2011 15:56

Radková, L. a kol: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

—————

29.09.2011 08:52

Kozoň, A.: Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 45s. ISBN 978-80-89533-05-3.

—————

01.07.2011 21:37

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M.: Profesionálna rodina. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 144s. ISBN 978-80-89533-03-9.

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M. Profesionálna rodina.pdf - klikni na stiahnutie

—————

23.06.2011 20:24

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol. 2011. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol._ Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti.pdf

—————