doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

01.12.2009 09:50

Kozoň, A.: Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 68s. ISBN 978-80-970121-6-8.

Kozoň, A.: Sociálna práca s rizikovým klientom - obálka, obsah. pdf (920,2 kB) 

—————

01.12.2009 09:25

Sawicki, S. (ed.) a kol.: Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, 194s. ISBN 978-80-7414-162-1.

Sawicki, S. (Ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

01.12.2009 09:13

Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.): Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava: GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Čavarová, J.  Duševné zdravie...pdf

—————

18.07.2009 19:31

Kozoň, A.: Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými vo väzení. Trnava: Personal Consultant, 2006, 172s. ISBN 80-969455-8-0.

Kozoň, A. Zaobchádzanie s odsúdenými vo väzení - obálka.pdf (288,9 kB)

—————

18.07.2009 16:33

Kozoň, A.: Základy pedagogiky. Trenčín: SpoSoInte, 2009, 61s. ISBN 978-80-970121-0-6.

Kozoň, A.: Základy pedagogiky - obálka.pdf (125 kB)

—————

18.07.2009 16:28

Kozoň, A.: Pedagogický výskum. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 56s. ISBN 978-80-970121-1-3.

Kozoň, A.: Pedagogický výskum - obálka.pdf (116,9 kB)

—————

18.07.2009 16:25

Kozoň, A.: Psychológia osobnosti v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 160s. ISBN 978-80-970121-2-0.

Kozoň, A.: Psychológia osobnosti v socializácii - obálka.pdf (394,7 kB)

—————

18.07.2009 15:53

Kozoň, A.: Úvod do patopsychológie postihnutých. Trnava: Personal Consultant, 2007, 156s. ISBN 978-80-969668-3-7.

 Kozoň, A._ Úvod do patopsychológia postihnutých - obálka.pdf (280 kB)

—————

18.07.2009 15:48

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.): Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca spoločnosti. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009, 555s. ISBN 978-80-89271-63-4.

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.) Sociálna a ekonomická nudza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

18.07.2009 15:25

Kozoň, A.: Príbehy ľudí s neurózou. Trnava: Personal Consultant, 1999, 134s. ISBN 80-968127-1-8.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. Príbehy s neurózou.pdf  

—————