doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

05.04.2018 16:39

Autorská beseda ku knihe Návrat pedagogiky do detských domovov v stredu dňa 9.5.2018 o 16,30 hod. vo verejnej knižnici v Trenčíne.

Klikni na vidio z autorskej besedy: www.youtube.com/watch?v=vV6Lbg5ucA0&feature=share  

—————

11.02.2018 09:11

Predložená novela zákona č. 305/2005 Z.z. bola poslancami NR SR dňa 8.2.2018 prijatá v nezmenenej podobe. Treba si želať, aby pri realizácii jej obsahu v praxi mnohé úprimné úmysly našli len priaznivú odozvu u detí v sociálnej kríze.

—————

21.08.2017 22:09

Vedecká konferencia

Kolektívná monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie Klikni na stiahnutie: KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov.pdf        

—————

21.02.2017 22:03

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

  Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ-ISSN 1335-1109- č.4/2016  Klikni na kliknutie: Recenzia Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf    

—————

04.02.2017 18:30

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

   

—————

05.01.2017 15:06

KOZOŇ, Antonin a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

  Klikni na stiahnutie:KOZOŃ, A. a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf (2,3 MB)

—————

17.03.2016 19:34

Celovečerný film: STOL PRE 14

Celovečerný film z prostredia Detského mestečka Trenčín-Zlatovce. Hrajú: Ivan Mistrík, Jaroslava Obermaierová, Ivan Rajniak, Alžbeta Bartová, Zora Kolinská, Miloš Pietor, Andrea Timková, Karol Csolle, Zuzka Pravňanská a ďalší. Réžia Andrej Lettrich. Pozri...

—————

17.02.2016 20:40

VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE na www.sposointe.eu

Kolektívna monografia - klikni na stiahnutie:  KOZOŃ, A. a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf      

—————

07.01.2016 20:05

RECENZIA kolektívnej monografie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin)

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, ISSN 1335-1109, č.1/2015.   Prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc. RECENZIA.doc - klikni na stiahnutie

—————

17.06.2015 20:12

RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN

Vyšla nám v spoluautorstve knižka, ktorí sme ako deti prežili kus života v Zlatovciach (Detské Mestečko). Názov knižky : Autor : kolektív autorov detského mestečka  Recenzenti: Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., PhDr. Vladimír Vachalík, CSc.  Vydavateľ: H plus Link na vydavateľa knižky...

—————