doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

03.06.2014 00:00

Vysokoškolské štúdium sociálnej práce - Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove

INOVÁCIA METÓD VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove ponúka v akademickom roku 2017-2018 aj KOMBINOVANÚ METÓDU VZDELÁVANIA V DENNEJ A EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA Týmto rozhodnutím chce Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy...

—————

01.02.2014 00:00

Medzinárodná virtuálna vedecká konferencia SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI sa konala v piatok dňa 12.12.2014 od 10,00-12,00 a od 13,00-15,00 hod. na webovej stránke www.sposointe.eu

Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrame, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR v...

—————

02.12.2013 22:12

BUNDZELOVÁ, K., RADI, F. 2013. Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác. Trenčín : SpoSoIntE, 2013. 108 s. ISBN 978-80-89533-11-4.

Bundzelová K., Radi. F. 2013. Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác.pdf (Obálka a obsah)

—————

02.12.2013 22:01

KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013. 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7.

KOZOŇ, Antonín a kol. Etické otázky socializacie sociálnej práce a príbuznych vedných disciplín.pdf - klikni na stiahnutie

—————

20.06.2013 14:42

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia ETICKÉ OTÁZKY SOCIALIZÁCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE A PRÍBUZNÝCH VEDNÝCH DISCIPLÍN dňa 12.12.2013 na webovej stránke www.sposointe.eu

     Mediálny partner www.prohuman.sk  

—————

31.05.2013 22:14

VYZNAMENANIE / AUSZEICHNUNG - Praha, 16. 5. 2013

Čestná dekorácia ako vyznamenanie vo forme zlatej brošne sv. Alžbeta Bratislava za obzvlášť významné zásluhy o rozvoj ošetrovateľstva s medzinárodným dosahom Die Ehrendekoration als Auszeichnung in Form der goldenen Brosche St. Elisabeth Bratislava für besondere Verdienste um...

—————

10.12.2012 18:20

KOZOŇ. Antonín a kol. Etické otázky (ne)slobody. Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 214 s. ISBN 978-80-89533-09-1.

—————

10.12.2012 18:14

Virtuálna vedecká konferencia na www.sposointe.eu dňa 12.12.2012.

10.00-12.00 hod. - moderátor PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. 13.00-15.00 hod. - moderátor doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Koordinátor doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. Otázky do diskusie sa kládli autorom kliknutím na link https://www.sposointe.eu/ na pravej strane nad zverejneným...

—————

27.10.2012 19:19

Vedecká konferencia Etické otázky (ne)slobody dňa 12.12.2012, Banská Bystrica - Trenčín

Ústav rómskych európskych štúdii sv. Sáry de Marseille Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Banská  Bystrica a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR - Trenčín Vás pozývajú na virtuálnu vedeckú konferenciu na tému ETICKÉ OTÁZKY...

—————

19.10.2012 20:00

Doktorandské štúdium – Ph.D. Témy dizertačných prác

Vypísané aktuálne témy dizertačných prác v odbore Špeciálna pedagogika. Záujemcovia o doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť: Univerzita Jana Amose Komenského Roháčova 64 130 00 Praha 3 Česká...

—————