doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

31.07.2019 20:46

Kopotun, Sotnychenko: Theoretical and Criminal-legal Aspects of Economic Security Management of Telecommunication Providers. Trenčín: SpoSoInE, 2019. ISBN 978-80-89533-27-5

Klikni na stiahnutie - Kopotun, Sotnychenko 09.06.2019.pdf (1546351)

—————

31.07.2019 20:42

Borovyk, Kopotun, Hurkovskyi: Special Aspects of the Exemption from Criminal Liability for Corruption Crimes in Ukraine. Trenčín : SpoSoIntE, 2019. ISBN 978-80-89533-26-8.

 Klikni na stiahnutie - Borovyk a kol..pdf (1379043)

—————

19.06.2019 09:33

Milí priatelia, tak sa na Vás teším! 20. júla 2019 o 14:30 hod sa stretneme v Bratislave už na ôsmom pochode Hrdí na rodinu.

—————

23.04.2019 16:43

Zakladateľka tradičnej rodinnej výchovy v detských domovoch Dobromila Iva Vaňková: "Deti sú budúcnosť národa. Nie je to fráza, je to realita." - Aktívna účastníčka protinacistického a protikomunistického odboja.

—————

22.02.2019 11:30

Fotoreportáž z čitárne Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - 21.2.2019.

Rozprávanie s Markom Englerom nielen o najnovšej knihe dobovyých fotografií trenavských železníc a histórie Trnavy BOHUSLAVA KRÁĽOVIČA, neúnavného zberateľa a milovníka mesta Trnavy. Moderoval Martin Jurčo. Foto Tono Kozoň.

—————

25.11.2018 11:32

Fotoreportáž z uvítania knihy fotografií Bohuslava Kráľoviča TRNAVSKÉ ŽELEZNICE uhlím a uholným prachom na konferencii "Železnice v Trnavskom regióne" dňa 22.11.2018 v zasadačke Mestského úradu v Trnave. Foto: A. Kozoň, Ľ. Kozoňová a P. Procházka

—————

09.11.2018 14:14

Bohuslav Kráľovič TRNAVSKÉ ŽELEZNICE - uvítanie knihy dňa 22.11.2018 o 14,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Trnave (súčasť programu konferencie Železnice v Trnavskom regióne)

—————

13.04.2018 18:43

Návrat k „Návratu pedagogiky do detských domovov“ - recenzia.

Úvahy a inšpirácie Vaska Kusina na kolektívnou monografiou doc. PhDr. Antonína Kozoňa, PhD.      Klikni na stiahnuztie: Recenzia prof. PhDr. V. Kusina, DrSc. - MaS č.1, 2018.pdf          

—————

05.04.2018 16:39

Autorská beseda ku knihe Návrat pedagogiky do detských domovov v stredu dňa 9.5.2018 o 16,30 hod. vo verejnej knižnici v Trenčíne.

Klikni na vidio z autorskej besedy: www.youtube.com/watch?v=vV6Lbg5ucA0&feature=share

—————

12.02.2018 12:38

Rodinné stretnutie

Na prihlasenie klini Tu: www.oznasarodina.sk/pripravujeme/

—————