doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

27.07.2023 13:47

Biblioterapia - liečba nielen knihou

Bližšie informácie https://biblioterapia.sk/  

—————

12.06.2023 11:22

Brtko, P. - Ladický, B. 2023. DETSKÉ MESTEČKO V OBRAZOCH, Trenčín: SpoSoIntE 2023, 106s. ISBN 078-80-89533-45-9.

Pblikáciu si môžete objednať u autora: ladicky.b@gmail.com

—————

25.02.2023 14:25

Matulay, S. Teória a metodológia spoločenských vied. Trenčín : SpoSoIntE 2021. ISBN 978-80-89533-37-4.

Klikni na stiahnutie: Matulay, S. Teória a metodológia spoločenských vied.pdf (1253720)

—————

12.10.2022 11:48

KOZOŇ, Antonín. 2022. Príbehy s neurózou. Trenčín : SpoSoIntE 2022, 138s. ISBN 978-80-89533-44-2.

Klikni na stiahnutie. Kozoň Antonin PRÍBEHY S NEURÓZOU.pdf

—————

01.10.2022 11:53

Matulay, S. 2022. Základy sociológie pre študentov sociálnej práce. Trenčín: SpoSoIntE 2022. 136s.ISBN 978-80-89533-41-1.

Klikni na stiahnutie:  Matulay S. Základy sociológie.pdf 

—————

12.06.2022 17:42

Matulay, S. (Ed.). Rómovia vo vybraných príspevkoch na romologických konferenciách v rokoch 1995 – 2009.Trenčín: SpoSoIntE 2022. 206s.ISBN 978-80-89533-40-4

Klikni na stiahnutie:Matulay Stanislav (Ed.) Rómovia.pdf

—————

02.12.2021 17:50

Matulay, Stanislav. 2021. Cigáni (Rómovia) na historickom území Slovenska (14.-20 storočie). Trenčín : SpoSoIntE 2021. 122s. ISBN 978-89533-36-7.

Klikni na stahnutie: SpoSoIntE Matulay Cigáni.pdf

—————

26.11.2021 21:29

Forenzní psycholog STANISLAV NEČAS

Forenzní psycholog Stanislav Nečas zná příběhy jak z filmů. Zabývá se totiž využitím hypnózy, mimo jiné v kriminalistické praxi. Čtěte více na: https://www.vitalia.cz/clanky/hypnoza-pomaha-lekarum-i-zlocincum/#ixzz3SsaFhzYe „V běžném životě lze prostřednictvím hypnózy...

—————

08.09.2021 20:10

0dborno-vedecký seminár Sociálne dôsledky pandémie - ako ďalej

—————

24.06.2021 15:56

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, Ph.D.

sa zapodieva problematikou socializácie, psychoterapie a  výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania. Zameriava sa na teoretické východiska pre tvorbu efektívnejších programov sociálnej integrácie a pracovnej rehabilitácie, ktoré...

—————