doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Úvodna stránka

24.06.2021 15:56

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, Ph.D.

sa zapodieva problematikou socializácie, psychoterapie a  výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania. Zameriava sa na teoretické východiska pre tvorbu efektívnejších programov sociálnej integrácie a pracovnej rehabilitácie, ktoré rešpektujú právo jedinečnosti každého človeka na svoj zmysluplný život. S touto orientáciou sa tiež podieľal pedagogickou činnosťou na príprave špeciálnych pedagógov na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Jana Amosa Komenského v Prahe a na vzdelávaní budúcich odborníkov v odbore sociálna práca na Ústave rómskych európskych štúdií Sv. Alžbety v Banskej Bystrici. Je vedúcim Katedry pedagogických disciplín Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove. Absolvoval dlhodobý výcvik v krátkodobej psychoanalyticky orientovanej psychoterapii. Zaoberá sa psychotraumatológiou a psychoterapiou posttraumatickej stresovej poruchy. Je zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR a  je certifikovaný psychoterapeut Európskej asociácie pre psychoterapiu - EAP.

—————


INFORMÁCIE

27.07.2023 13:47

Biblioterapia - liečba nielen knihou

Bližšie informácie https://biblioterapia.sk/

 

—————

12.06.2023 11:22

Brtko, P. - Ladický, B. 2023. DETSKÉ MESTEČKO V OBRAZOCH, Trenčín: SpoSoIntE 2023, 106s. ISBN 078-80-89533-45-9.

Pblikáciu si môžete objednať u autora: ladicky.b@gmail.com

—————

25.02.2023 14:25

Matulay, S. Teória a metodológia spoločenských vied. Trenčín : SpoSoIntE 2021. ISBN 978-80-89533-37-4.

—————

12.10.2022 11:48

KOZOŇ, Antonín. 2022. Príbehy s neurózou. Trenčín : SpoSoIntE 2022, 138s. ISBN 978-80-89533-44-2.

—————

01.10.2022 11:53

Matulay, S. 2022. Základy sociológie pre študentov sociálnej práce. Trenčín: SpoSoIntE 2022. 136s.ISBN 978-80-89533-41-1.

Klikni na stiahnutie:  Matulay S. Základy sociológie.pdf 

—————

12.06.2022 17:42

Matulay, S. (Ed.). Rómovia vo vybraných príspevkoch na romologických konferenciách v rokoch 1995 – 2009.Trenčín: SpoSoIntE 2022. 206s.ISBN 978-80-89533-40-4

—————

02.12.2021 17:50

Matulay, Stanislav. 2021. Cigáni (Rómovia) na historickom území Slovenska (14.-20 storočie). Trenčín : SpoSoIntE 2021. 122s. ISBN 978-89533-36-7.

Klikni na stahnutie: SpoSoIntE Matulay Cigáni.pdf

—————

08.09.2021 20:10

0dborno-vedecký seminár Sociálne dôsledky pandémie - ako ďalej

—————

21.03.2021 15:13

KOZOŇ, Antonín. 2021. SOM PRETO, ŽE SME. Trenčín : SpoSoIntE, 2021. 52 s. ISBN 978-80-89533-33-6.

Klikni na stiahnutie:  KOZOŇ Antonín SOM PRETO, ŽE SME.pdf

—————

14.08.2020 21:21

Matulay, Stanislav. 2020. NEBO OČISTEC PEKLO. Trenčín : SpoSoIntE, 2020. 50 s. ISBN 978-80-89533-32-9.

—————


NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 22:09

Vedecká konferencia

Kolektívná monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie
Klikni na stiahnutie:
 
 
 
 

—————


VIRTUÁLNA MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

17.02.2016 20:40

VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE na www.sposointe.eu

Kolektívna monografia - klikni na stiahnutie:  KOZOŃ, A. a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf

 

 
 

—————


Knihy

21.02.2017 22:03

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

 

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ-ISSN 1335-1109- č.4/2016 

Klikni na kliknutie:

Recenzia Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf

 

 

—————

05.01.2017 15:06

KOZOŇ, Antonin a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

—————

07.01.2016 20:05

RECENZIA kolektívnej monografie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin)

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, ISSN 1335-1109, č.1/2015.

 

Prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc. RECENZIA.doc - klikni na stiahnutie

—————

15.02.2015 20:18

KOZOŇ, Antonín a kol. 2014. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89533-12-1.

—————

02.12.2013 22:01

KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013. 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7.

—————

10.12.2012 18:20

KOZOŇ. Antonín a kol. Etické otázky (ne)slobody. Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 214 s. ISBN 978-80-89533-09-1.

—————

02.10.2012 22:15

Kozoň, A.: Penitenciárna psychoterapia recidivistov. Liečebná výchova kriminálnej osobnosti. Bratislava : S-ZNV, 1987, 55 s.

Klikni na stiahnutie jedinečnej publikácie:

Kozoň, A.  Penitenciárna psychoterapia recidivistov.pdf

—————

15.01.2012 18:12

Kozoň, A.: Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trenčín, SpoSoIntE, 2012, 72 s. ISBN 978-80-89533-08-4.

—————

31.12.2011 15:56

Radková, L. a kol: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

—————

29.09.2011 08:52

Kozoň, A.: Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 45s. ISBN 978-80-89533-05-3.

—————

01.07.2011 21:37

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M.: Profesionálna rodina. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 144s. ISBN 978-80-89533-03-9.

—————

23.06.2011 20:24

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol. 2011. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

—————

26.04.2011 22:00

Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Zborník abstraktov.Trenčín: SpoSoIntE, 2011. ISBN 978-80-89533-01-05

—————

23.02.2011 09:16

Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Profesionálna rodina. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 23s. ISBN 978-80-89533-00-8.

—————

14.08.2010 15:22

Kozoň, A.: Patopsychológia psychopatológia postihnutých v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2010, 174s. ISBN 978-80-970121-7-5.

—————

01.12.2009 09:50

Kozoň, A.: Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 68s. ISBN 978-80-970121-6-8.

—————

18.07.2009 16:33

Kozoň, A.: Základy pedagogiky. Trenčín: SpoSoInte, 2009, 61s. ISBN 978-80-970121-0-6.

—————

18.07.2009 16:28

Kozoň, A.: Pedagogický výskum. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 56s. ISBN 978-80-970121-1-3.

—————

18.07.2009 16:25

Kozoň, A.: Psychológia osobnosti v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 160s. ISBN 978-80-970121-2-0.

—————

18.07.2009 15:53

Kozoň, A.: Úvod do patopsychológie postihnutých. Trnava: Personal Consultant, 2007, 156s. ISBN 978-80-969668-3-7.

—————


NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 22:09

Vedecká konferencia

Kolektívná monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie Klikni na stiahnutie: KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov.pdf        

—————


INFORMÁCIE

27.07.2023 13:47

Biblioterapia - liečba nielen knihou

Bližšie informácie https://biblioterapia.sk/  

—————

12.06.2023 11:22

Brtko, P. - Ladický, B. 2023. DETSKÉ MESTEČKO V OBRAZOCH, Trenčín: SpoSoIntE 2023, 106s. ISBN 078-80-89533-45-9.

Pblikáciu si môžete objednať u autora: ladicky.b@gmail.com

—————

25.02.2023 14:25

Matulay, S. Teória a metodológia spoločenských vied. Trenčín : SpoSoIntE 2021. ISBN 978-80-89533-37-4.

Klikni na stiahnutie: Matulay, S. Teória a metodológia spoločenských vied.pdf (1253720)

—————

12.10.2022 11:48

KOZOŇ, Antonín. 2022. Príbehy s neurózou. Trenčín : SpoSoIntE 2022, 138s. ISBN 978-80-89533-44-2.

Klikni na stiahnutie. Kozoň Antonin PRÍBEHY S NEURÓZOU.pdf

—————

01.10.2022 11:53

Matulay, S. 2022. Základy sociológie pre študentov sociálnej práce. Trenčín: SpoSoIntE 2022. 136s.ISBN 978-80-89533-41-1.

Klikni na stiahnutie:  Matulay S. Základy sociológie.pdf 

—————

12.06.2022 17:42

Matulay, S. (Ed.). Rómovia vo vybraných príspevkoch na romologických konferenciách v rokoch 1995 – 2009.Trenčín: SpoSoIntE 2022. 206s.ISBN 978-80-89533-40-4

Klikni na stiahnutie:Matulay Stanislav (Ed.) Rómovia.pdf

—————

02.12.2021 17:50

Matulay, Stanislav. 2021. Cigáni (Rómovia) na historickom území Slovenska (14.-20 storočie). Trenčín : SpoSoIntE 2021. 122s. ISBN 978-89533-36-7.

Klikni na stahnutie: SpoSoIntE Matulay Cigáni.pdf

—————

08.09.2021 20:10

0dborno-vedecký seminár Sociálne dôsledky pandémie - ako ďalej

—————

21.03.2021 15:13

KOZOŇ, Antonín. 2021. SOM PRETO, ŽE SME. Trenčín : SpoSoIntE, 2021. 52 s. ISBN 978-80-89533-33-6.

Klikni na stiahnutie:  KOZOŇ Antonín SOM PRETO, ŽE SME.pdf

—————

14.08.2020 21:21

Matulay, Stanislav. 2020. NEBO OČISTEC PEKLO. Trenčín : SpoSoIntE, 2020. 50 s. ISBN 978-80-89533-32-9.

Klikni na stiahnutie: Matulay Stanislav NEBO OČISTEC PEKLO.pdf (635776)

—————


Publikácie

04.02.2017 18:30

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

   

—————

20.09.2014 16:21

Kozoň, Antonín. 2014. Základy psychológie. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 118 s. ISBN 978-80-89533-14-5.

—————

23.06.2011 20:07

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

  Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol._ Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti..pdf (4,5 MB)

—————

03.11.2010 10:46

Nečas, S. a kol. (Ed.): Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: SVŠEŠ, VŠZaSP sv. Alžbety, SpoSoIntE, 2010, 600s. ISBN 978-80-86744-84-1.

 Nečas, S. a kol. (Ed.) Sociální, ekonomické, právni a bezpečnostní otázky současnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

01.12.2009 09:25

Sawicki, S. (ed.) a kol.: Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, 194s. ISBN 978-80-7414-162-1.

—————

01.12.2009 09:13

Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.): Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava: GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Čavarová, J.  Duševné zdravie...pdf

—————

18.07.2009 15:48

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.): Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca spoločnosti. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009, 555s. ISBN 978-80-89271-63-4.

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.) Sociálna a ekonomická nudza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————


Publikácie

04.02.2017 18:30

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

   

—————

20.09.2014 16:21

Kozoň, Antonín. 2014. Základy psychológie. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 118 s. ISBN 978-80-89533-14-5.

—————

23.06.2011 20:07

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

  Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol._ Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti..pdf (4,5 MB)

—————

03.11.2010 10:46

Nečas, S. a kol. (Ed.): Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: SVŠEŠ, VŠZaSP sv. Alžbety, SpoSoIntE, 2010, 600s. ISBN 978-80-86744-84-1.

 Nečas, S. a kol. (Ed.) Sociální, ekonomické, právni a bezpečnostní otázky současnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

01.12.2009 09:25

Sawicki, S. (ed.) a kol.: Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, 194s. ISBN 978-80-7414-162-1.

—————

01.12.2009 09:13

Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.): Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava: GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Čavarová, J.  Duševné zdravie...pdf

—————

18.07.2009 15:48

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.): Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca spoločnosti. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009, 555s. ISBN 978-80-89271-63-4.

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.) Sociálna a ekonomická nudza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————


Knihy

01.07.2011 21:37

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M.: Profesionálna rodina. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 144s. ISBN 978-80-89533-03-9.

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M. Profesionálna rodina.pdf - klikni na stiahnutie

—————

23.06.2011 20:24

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol. 2011. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol._ Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti.pdf

—————

26.04.2011 22:00

Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Zborník abstraktov.Trenčín: SpoSoIntE, 2011. ISBN 978-80-89533-01-05

Kozoň A. - Hejdiš M. Profesionálna rodina - Zbornik abstraktov.pdf (819,3 kB)

—————

23.02.2011 09:16

Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Profesionálna rodina. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 23s. ISBN 978-80-89533-00-8.

Kozoň A. - Hejdiš M. Profesionálna rodina - Zbornik abstraktov.pdf (819,3 kB) 

—————

14.08.2010 15:22

Kozoň, A.: Patopsychológia psychopatológia postihnutých v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2010, 174s. ISBN 978-80-970121-7-5.

—————

01.12.2009 09:50

Kozoň, A.: Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 68s. ISBN 978-80-970121-6-8.

—————

18.07.2009 16:33

Kozoň, A.: Základy pedagogiky. Trenčín: SpoSoInte, 2009, 61s. ISBN 978-80-970121-0-6.

—————

18.07.2009 16:28

Kozoň, A.: Pedagogický výskum. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 56s. ISBN 978-80-970121-1-3.

—————

18.07.2009 16:25

Kozoň, A.: Psychológia osobnosti v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 160s. ISBN 978-80-970121-2-0.

—————

18.07.2009 15:53

Kozoň, A.: Úvod do patopsychológie postihnutých. Trnava: Personal Consultant, 2007, 156s. ISBN 978-80-969668-3-7.

—————


Vedecká konferencia

10.03.2015 19:21

PRAKTICKÝ POHĽAD DO ZÁKULISIA SOCIÁLNEJ PRÁCE - medzinárodný workshop dňa 17. marca 2015 v Sládkovičove

  Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Soladkovičove organizuje pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce medzinárodný workhop "Praktický pohľad do zákulia sociálnej práce".

—————

10.03.2015 18:51

VIZUALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou dňa 22. apríla 2015 v Piešťanoch

  Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove v spolupráci s Teologickou fakultou Katolickou univerzitou v Ružonberku poriada vedecku konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá je venovaná najnovším trendom v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb, pôsobenia...

—————

01.02.2014 00:00

Medzinárodná virtuálna vedecká konferencia SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI sa konala v piatok dňa 12.12.2014 od 10,00-12,00 a od 13,00-15,00 hod. na webovej stránke www.sposointe.eu

  Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrame, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR v...

—————

20.06.2013 14:42

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia ETICKÉ OTÁZKY SOCIALIZÁCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE A PRÍBUZNÝCH VEDNÝCH DISCIPLÍN dňa 12.12.2013 na webovej stránke www.sposointe.eu

     Mediálny partner www.prohuman.sk  

—————

27.10.2012 19:19

Vedecká konferencia Etické otázky (ne)slobody dňa 12.12.2012, Banská Bystrica - Trenčín

Ústav rómskych európskych štúdii sv. Sáry de Marseille Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Banská  Bystrica a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR - Trenčín Vás pozývajú na virtuálnu vedeckú konferenciu na tému ETICKÉ OTÁZKY...

—————

07.07.2012 11:02

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina v II.decénniu 21. storočia dňa 4.12. 2012 v Prahe

Univerzita Jana Amose Komenského Praha Ústav sv. Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Trenčín   Vás zvou na 2. ročník mezinárodní vědecké konference  konanej pod...

—————

23.04.2011 21:18

Program 3. Česko-Slovenska vedecká konferencia, Bratislava 29. - 30. 4. 2011

3. Česko-Slovenská vedecka konferencia Sociálna a ekonomická integracia a dezintegracia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti, 29.- 30. 4. 2011, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, nám. 1. mája PROGRAM 3. Cs-Sl konferencia.pdf (208,5 kB)

—————

23.12.2010 21:33

1. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v Partizánskom 24.2.2011

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE detašované pracovisko sv. Cyrila a sv. Metoda Partizánske, UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V PRAHE pobočka UJAK Starý Hrozenkov, SPOLOČNOSŤ PRE SOCIÁLNU INTEGRÁCIU V SR  a MESTO PARTIZÁNSKE Vás pozývajú na vedecko -...

—————

23.12.2010 20:14

3. Česko-Slovenská vedecká konferencia v Bratislave 29.-30.4.2011

  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave,  Soukromá vysoká škola ekonomických studií  v Prahe  a  Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR v spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského v...

—————

18.02.2010 20:43

2. Slovensko-Česká vedecká konferencia 23.-24.4.2010 v Prahe

Súkromná vysoká škola ekonomických štúdií v Prahe, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej prác sv. Alžbety v Bratislave a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR poriadali 2. medzinárodnú slovensko-českú konferenciu SOCIÁLNE, EKONOMICKÉ, PRÁVNE A BEZPEČNOSTNÉ OTÁZKY SÚČASNOSTI (Česká a Slovenská...

—————


Publikácie

04.02.2017 18:30

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

 

 

—————

20.09.2014 16:21

Kozoň, Antonín. 2014. Základy psychológie. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 118 s. ISBN 978-80-89533-14-5.

—————

23.06.2011 20:07

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

—————

03.11.2010 10:46

Nečas, S. a kol. (Ed.): Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: SVŠEŠ, VŠZaSP sv. Alžbety, SpoSoIntE, 2010, 600s. ISBN 978-80-86744-84-1.

—————

01.12.2009 09:25

Sawicki, S. (ed.) a kol.: Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, 194s. ISBN 978-80-7414-162-1.

—————

01.12.2009 09:13

Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.): Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava: GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

—————

18.07.2009 15:48

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.): Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca spoločnosti. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009, 555s. ISBN 978-80-89271-63-4.

—————